Quy định đăng tin

(Đăng tin bất động sản trên website là một hoạt động khá phổ biến hiện nay, và có một số quy định cần phải tuân thủ khi thực hiện hoạt động này)

Một số quy định chính khi đăng tin trên website Homehere.vn bao gồm:

 

Phải có giấy phép kinh doanh hợp lệ: Nếu bạn là một công ty hoặc cá nhân kinh doanh bất động sản, bạn phải có giấy phép kinh doanh hợp lệ để được phép đăng tin bất động sản trên website.

  • Giấy phép này phải được cấp bởi cơ quan quản lý thích hợp và phải được cập nhật thường xuyên.

Phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ: Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bất động sản mà bạn đang bán hoặc cho thuê. 

  • Điều này bao gồm cả thông tin về kích thước, vị trí, giá tiền, trạng thái pháp lý và các tiện ích khác liên quan đến bất động sản.

Phải tuân thủ quy định về bảo mật thông tin: Bạn phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của người dùng

Nội dung đăng tin: Tin đăng phải chính xác và không gây hiểu lầm cho người xem. Tin đăng không được chứa nội dung xúc phạm, khiêu dâm, đồi trụy, phản động hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Hình ảnh đăng tin: Hình ảnh đăng tin phải đạt chất lượng và thể hiện đúng tình trạng thực tế của bất động sản. Không được sử dụng hình ảnh không liên quan hoặc giả mạo.

Thông tin liên hệ: Tin đăng phải có thông tin liên hệ chính xác và không được sử dụng các hình thức liên hệ không chính xác hoặc giả mạo.

Giá bán: Giá bán đăng tin phải chính xác và không được sử dụng các hình thức lừa đảo hoặc giả mạo.

Quyền sở hữu: Tin đăng phải được đăng bởi người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của bất động sản

Cập nhật thông tin: Nếu tin đăng không còn hiệu lực hoặc bất động sản đã được bán, người đăng tin phải cập nhật thông tin hoặc xóa bài đăng.

Sử dụng nội dung không hợp lệ: Tin đăng không được sử dụng nội dung không hợp lệ hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ: Tin đăng không được sử dụng nội dung bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Quyền riêng tư: Tin đăng không được sử dụng nội dung vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Trách nhiệm: Người đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng tin của mình.

Nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra, người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quyền sửa đổi: Website Homehere.vn có quyền sửa đổi hoặc xóa bất kỳ tin đăng nào mà không cần báo trước hoặc không cần lý do bất kỳ khi chúng tôi cho rằng tin đăng vi phạm các quy định trên hoặc là không hợp lệ.

Sử dụng website Homehere.vn: Người sử dụng website Homehere.vn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng của website và không được sử dụng website để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc làm gián đoạn hoạt động của website.

Thay đổi quy định: Website có quyền thay đổi các quy định này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được công bố trên website.

Trách nhiệm của người đăng tin: Người đăng tin phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin đăng tin của mình. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào xảy ra do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ: Người đăng tin phải chứng minh rằng họ có quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tất cả nội dung đăng tin (bao gồm nhưng không giới hạn ảnh, video, v.v.).

Người đăng tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ khiếu nại nào xảy ra do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Trách nhiệm của website Homehere.vn: Website chỉ cung cấp một nền tảng cho người đăng tin đăng tin bất động sản và không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin đăng tin cũng như không chịu trách nhiệm về việc giao dịch giữa người mua và người bán dưới bất kỳ hình thức nào.