TOP 20 TỈNH, TP CÓ QUY MÔ KINH TẾ LỚN NHẤT VIỆT NAM 2021

TOP 20 TỈNH, TP CÓ QUY MÔ KINH TẾ LỚN NHẤT VIỆT NAM 2021

TỈNH/THÀNH PHỐ – QUY MÔ GRDP (Tỷ đồng)

1) TP. Hồ Chí Minh 1.298.791

2) Hà Nội 1.067.593

3) Bình Dương 408.861

4) Đồng Nai 383.162

5) Bà Rịa-Vũng Tàu 330.754

6) Hải Phòng 315.710

7) Quảng Ninh 238.186

8) Bắc Ninh 227.614

9) Thanh Hóa 215.851

10) Nghệ An 155.425

11) Hải Dương 149.090

12) Long An 138.198

13) Vĩnh Phúc 136.183

14) Thái Nguyên 134.956

15) Bắc Giang 129.836

16) Hưng Yên 112.306

17) Đà Nẵng 105.050

18) Quảng Nam 102.653

19) Kiên Giang 101.888

20) Tiền Giang 100.315


20 TỈNH, TP CÓ GRDP BÌNH QUÂN CAO NHẤT CẢ NƯỚC 2021

1. Bà Rịa Vũng Tàu 281,235 triệu đồng (cả dầu khí); trừ dầu khí 165,2 triệu đồng

2. Quảng Ninh 176 triệu đồng

3. Bình Dương 157,449 triệu đồng

4. Bắc Ninh 155,6 triệu đồng

5. Hải Phòng 152,3 triệu đồng

6. TP Hồ Chí Minh 141,7 triệu đồng

7. Hà Nội 128,2 triệu đồng

8. Đồng Nai 118,994 triệu đồng

9. Vĩnh Phúc 114,270 triệu đồng

10. Thái Nguyên 95,1 triệu đồng

11. Đà Nẵng 87,872 triệu đồng

12. Hưng Yên 87,4 triệu đồng

13. Lào Cai 82,390 triệu đồng

14. Long An 80,079 triệu đồng

15. Quảng Ngãi 78,280 triệu đồng

16. Hải Dương 77 triệu đồng

17. Tây Ninh 76,513 triệu đồng

18. Hà Nam 76,401 triệu đồng

19. Bình Phước 75,9 triệu đồng

20. Cần Thơ 72,329 triệu đồng

Tổng hợp: Vietnam Projects Construction

Ảnh: tác giả dongqtrung

Ảnh: Người Vũng Tàu

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: