Tổng hợp giá giao dịch các dự án căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cập nhật 11/2021!

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Dành cho anh chị em yêu thích khu đô thị Phú Mỹ Hưng!

♨️ Tổng hợp giá giao dịch các dự án căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cập nhật 11/2021!

 

🌿 Khu Văn Hóa Giải Trí (Khu R – The Recreational and Cultural District)

Sky Garden 1: 34-38 tr/m. Giá tham khảo: 2,5 tỷ căn 71m2

Sky Garden 2: 35-38 tr/m. Giá tham khảo: 3 tỷ căn 81m2

Sky Garden 3: 39-43 tr/m. Giá tham khảo: 2,4 tỷ căn 56m2

Hưng Vượng 1: 29-34tr/m. Giá tham khảo: 2,2 tỷ căn 77m2

Hưng Vượng 2: 32-38 tr/m. Giá tham khảo: 2,5 tỷ căn 71m2

Hưng Vượng 3: 32-38 tr/m. Giá tham khảo: 2,5 tỷ căn 71m2

Happy Valley: 42-50 tr/m. Giá tham khảo: 4,6 tỷ căn 100m2

 

🌿 Khu Y Tế Điều Dưỡng (Khu MD – The Medical Campus District)

Scenic Valley: 48-53 tr/m. Giá tham khảo: 3,45 tỷ căn 71m2

Scenic Valley 2: 47-52 tr/m. Giá tham khảo: 3,85 tỷ căn 77m2

Green Valley: 45-51 tr/m. Giá tham khảo: 4,1 tỷ căn 89m2

 

🌿 Khu Kênh Đào (Khu CN – The Canal District)

The Grand View: 41-46 tr/m. Giá tham khảo: 4,8 tỷ căn 118m2

The Panorama: 44-52tr/m. Giá tham khảo: 5,7 tỷ căn 121m2

The Garden Plaza 1, 2: 43-46 tr/m. Giá tham khảo: 6 tỷ căn 131m2

The Garden Court 1, 2: 43-47tr/m. Giá tham khảo: 4,9 tỷ căn 110m2

 

🌿 Khu Cảnh Đồi (Khu H – The Hillview District)

Mỹ Khánh 1, 2, 3, 4: 32-35 tr/m. Giá tham khảo: 3,7 tỷ căn 118m2

Mỹ An: 27-31 tr/m. Giá tham khảo: 3,1 tỷ căn 112m2

Mỹ Cảnh: 30-32tr/m. Giá tham khảo: 3,3 tỷ căn 112m2

Mỹ Phúc: 34-38 tr/m. Giá tham khảo: 3,9 tỷ căn 108m2

Park View: 34-38 tr/m. Giá tham khảo: 3,7 tỷ căn 106m2

Mỹ Đức: 38-42 tr/m. Giá tham khảo: 4,6 tỷ căn 118m2

Mỹ Phát: 38-42 tr/m. Giá tham khảo: 5,5 tỷ căn 133m2

Mỹ Phước: 28-35 tr/m. Giá tham khảo: 2,85 tỷ căn 100m2

Riverpark Residence: 50-55 tr/m. Giá tham khảo: 6,4 tỷ căn 123m2

Riverpark Premier: 66-77 tr/m. Giá tham khảo: 8,5 tỷ căn 123m2

Urban Hill: 6x-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,7 tỷ căn 76m2

 

🌿 Khu Thương Mại Tài Chính Quốc Tế (Khu C – The International Financial & Commercial District)

Star Hill: 44-50 tr/m. Giá tham khảo: 4,6 tỷ căn 95m2

 

🌿 Khu Nam Viên (Khu S – The Southside District)

Green View: 33-40 tr/m. Giá tham khảo: 3,7 tỷ căn 107m2

Cảnh Viên 1, 2, 3: 38-45 tr/m. Giá tham khảo: 5 tỷ căn 117m2

Mỹ Viên: 32-35 tr/m. Giá tham khảo: 3,2 tỷ căn 95m2

Mỹ Khang: 30-35 tr/m. Giá tham khảo: 3,5 tỷ căn 114m2

Nam Khang: 30-34 tr/m. Giá tham khảo: 3,5 tỷ căn 121m2

Riverside Residence: 44-48 tr/m. Giá tham khảo: 3,7 tỷ căn 82m2

Happy Residence (Hưng Phúc): 45-55 tr/m. Giá tham khảo: 3,6 tỷ căn 78m2

Happy Residence Premier (Hưng Phúc Premier): 62-75tr/m. Giá tham khảo: 4,4 tỷ căn 70m2

Le Jardin (Nam Phúc): 48-56 tr/m. Tham khảo: 5,5 tỷ căn 110m2

Antonia: 6x-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,5 tỷ căn 80m2

Ascentia: 6x-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,2 tỷ căn 78m2

 

🌿 Khu Midtown (Khu M – The Midtown District)

The Grande (M5): 55-69tr/m. Giá tham khảo: 5,5 tỷ căn 90m2

The Symphony (M6): 55-70 tr/m. Giá tham khảo: 4,6 tỷ căn 66m2

The Signature (M7): 6x-7x tr/m. Giá tham khảo: 5,4 tỷ căn 79m2

The Peak (M8): 7x-9x tr/m. Giá tham khảo: 6 tỷ căn 81m2

♨️ Trên đây là giá tham khảo, tùy vào thiết kế và nội thất căn hộ, giá thực tế có thể chênh nhẹ!

🎉 Cảm ơn đã xem tin!
Trân trọng!

(Theo Minh Giang)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: