Tập đoàn Novaland kiến nghị UBND TP.HCM gỡ vướng hàng loạt dự án

Tự hào là đơn vị bất động sản lớn ở phía Nam nhưng hiện nay gần như tất cả các dự án của Novaland đều đang vướng pháp lý về đất đai cần được gỡ vướng. Dưới đây là danh sách các dự án mà Novaland kiến nghị UBND TP.HCM vừa được HoREA công bố.

1. Công ty TNHH Nova Sagel đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Khu Phức hợp nhà ở và Thương mại dịch vụ tại số 119 Phổ Quang, phường 9 , quận Phú Nhuận:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Ngày 13/05/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng đất dự án. Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thủ tục định giá tiền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

– Ngày 27/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép Công ty được tạm nộp tiền sử dụng đất của Dự án với số tiền 232,5 tỷ đồng và Công ty đã hoàn tất tạm nộp.

– Dự án đã được hoàn tất xây dựng và đã bàn giao nhà cho khách hàng từ cuối năm 2018.

– Vướng mắc: Dự án chưa được phê duyệt tiền sử dụng đất.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Nova Sagel đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Công ty TNHH Merufa Nova đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Cao ốc văn phòng – thương mại – dịch vụ officetel và căn hộ tại số 38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Ngày 14/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 6540/QĐ- UBND về chuyển mục đích sử dụng đất dự án. Ngay sau đó, Sở Tài nguyên Môi trường đã triển khai thủ tục định giá tiền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

– Ngày 27/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép được tạm nộp tiền sử dụng đất của Dự án với số tiền 130 tỷ đồng và Công ty đã hoàn tất tạm nộp.

– Vướng mắc: Dự án chưa được phê duyệt tiền sử dụng đất.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Merufa Nova đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Công ty TNHH Nova Nam Á đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Khu Phức hợp nhà ở và Thương mại dịch vụ tại số 130-132 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Ngày 08/08/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3997/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng đất dự án. Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thủ tục định giá tiền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

– Ngày 27/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép được tạm nộp tiền sử dụng đất của Dự án với số tiền 128 tỷ đồng và Công ty đã hoàn tất tạm nộp.

– Vướng mắc: Dự án chưa được duyệt tiền sử dụng đất.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Nova Nam Á đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Công ty TNHH Nova Sasco đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ tại số 108-112B-114 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6675/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng đất dự án. Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thủ tục định giá tiền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

– Vướng mắc: Dự án chưa được phê duyệt tiền sử dụng đất.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Nova Sasco đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

5. Công ty Cổ phần Nova Richstar đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Khu thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 239-241 và 278 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Hội đồng Thẩm định giá Thành phố đã thống nhất giá trị tiền sử dụng đất và yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo rà soát nguồn gốc đất trước ngày 26/2/2019 để trình quyết định duyệt giá tiền sử dụng đất.

– Vướng mắc: Dự án chưa được duyệt tiền sử dụng đất.

Kiến nghị:

Công ty CP Nova Richstar đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Khu nhà ở Long Thạnh Mỹ, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Ngày 04/8/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành QĐ 3967/QĐ-UBND chấp thuận sử dụng đất dự án. Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thủ tục định giá tiền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

– Vướng mắc: Dự án chưa được phê duyệt tiền sử dụng đất.

Kiến nghị:

Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

7. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Trung tâm thương mại, officetel và căn hộ tại số 34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Tháng 12/2016: đã nộp hồ sơ xin giao đất/ chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành.

– Vướng mắc: Dự án chưa được duyệt tiền sử dụng đất.

Kiến nghị:

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lạicủa Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Công ty TNHH Nova Rivergate đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ tại 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Dự án đã có quyết định duyệt phương án giá đất số 5040/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường vẫn chưa chuyển thông tin để Cục thuế thành phố thông báo số tiền sử dụng đất để chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

– Vướng mắc: Dự án đã được phê duyệt tiền sử dụng đất nhưng Cục Thuế chưa ban hành Thông báo tiền sử dụng đất, do đó chủ đầu tư chưa thể thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Nova Rivergate đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm việc Sở Tài nguyên Môi trường chuyển thông tin phê duyệt phương án tiền sử dụng đất cho Cục Thuế, để Cục Thuế ban hành Thông báo tiền sử dụng đất dự án để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng đã mua nhà.

9. Công ty Cổ phần Nova Princess Residence đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ tại số 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Dự án đã được duyệt phương án giá đất theo giá thị trường tại Quyết định số 6096/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

– Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ tháng 12/2017 và đã được Sở Tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho dự án.

– Vướng mắc: Tuy nhiên đến nay, khách hàng đã mua nhà vẫn chưa được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Kiến nghị:

Công ty Cổ phần Nova Princess Residence đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ xem xét giải quyết hồ sơ thẩm định đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng đã mua nhà của dự án.

10. Công ty Cổ phần Nova Festival đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Khu Thương mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ tại số 8 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Dự án đã được duyệt phương án giá đất theo giá thị trường tại Quyết định số 6541/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ tháng 01/2017.

– Vướng mắc: Tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho dự án.

Kiến nghị:

Công ty Cổ phần Nova Festival đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty để Công ty thực hiện thủ tục cấp “sổ hồng” cho khách hàng đã mua nhà của dự án.

11. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Nova Phúc Nguyên đề nghị hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Trung tâm thương mại, officetel và căn hộ tại số 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo xác nhận số 3584-XN-CCTQ4.TB giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế quận 4 và dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Vướng mắc: Tuy nhiên đến nay, khách hàng đã mua nhà vẫn chưa được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Nova Phúc Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ sớm hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của Dự án bao gồm các thủ tục phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

12. Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico đề nghị chấp thuận cho Savico chuyển nhượng nhà và công trình có sẵn của dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ tại số 104 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT76200 ngày 01/10/2018.

– Hiện nay, Tổng Công ty Bến Thành đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cho phép chuyển nhượng các căn hộ đã xây dựng xong, tuy nhiên Uỷ ban nhân dân thành phố vẫn chưa có văn bản phản hồi.

Kiến nghị:

Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho Savico chuyển nhượng nhà và công trình có sẵn theo theo đúng Quy chế quản lý sử dụng vốn của Savico.

13. Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nova Lexington đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng của dự án Khu chung cư cao tầng tại số 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT03012 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp ngày 27 tháng 10 năm 2010.

– Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 11902/STNMT-QLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2020 về cấp giấy chứng nhận đối với căn hộ ở cho người mua nhà. Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố vẫn không đồng ý cấp “sổ hồng” cho cư dân.

Kiến nghị:

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nova Lexington đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng của dự án.

14. Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất Động sản Phú Trí đề nghị cho phép tiếp tục giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án tại địa chỉ 299 Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

Ngày 28/9/2017 Công Ích Quận 4 và Công ty Phú Trí đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 009368 tại Văn Phòng Công chứng Việt An.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất Động sản Phú Trí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường cho phép tiếp tục giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Phú Trí để triển khai xây dựng dự án.

15. Công ty Sài Gòn Gôn đề nghị hỗ trợ được tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án Khu dân cư đô thị phường Long Trường và Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Ngày 03/03/2017, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH một thành viên và Công ty cổ phần Địa ốc Thành Nhơn đã hoàn tất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Sài Gòn Gôn

– Ngày 26/11/2018, theo đề nghị của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH một thành viên, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH một thành viên và Công ty cổ phần Địa ốc Thành Nhơn đã ký Thỏa thuận hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 03/03/2017.

Kiến nghị:

Công ty Sài Gòn Gôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận cho phép Công ty Sài Gòn Gôn được tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý dự án Khu dân cư đô thị phường Long Trường và Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức.

16. Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 đề nghị xem xét thời điểm thẩm định giá đất Khu dân cư và du lịch – văn hóa – giải trí tại khu đất 30,1 ha thuộc Khu dân cư Nam Rạch Chiếc:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

Ngày 29/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 4777/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá đất của Dự án 30,1 ha thuộc Khu dân cư Nam Rạch Chiếc với thời điểm xác định giá là tháng 04/2017.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thời điểm thẩm định giá đất là thời điểm bàn giao đất thực tế là năm 2008.

17. Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 đề nghị được tiếp tục triển khai dự án 30,2 ha phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

Ngày 11/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 4576/QĐ-UBND hủy chủ trương chuyển đổi khu 30,2 ha Bình Khánh từ dự án nhà ở tái định cư sang dự án nhà ở thương mại.

Ngày 16/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 4624/QĐ-UBND chấm dứt giao khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh cho Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận cho Công ty được tiếp tục triển khai dự án nhà ở thương mại do khu đất có nguồn gốc do công ty tự bồi thường.

18. Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Quảng trường Quốc tế đề nghị được tiếp tục triển khai dự án Cao ốc văn phòng – khách sạn – thương mại – dịch vụ số 86 Nguyễn Thị Minh Khai:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 752/TB-VP giao Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30/07/2009 và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04/04/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Ngày 13/12/2021, Sở Tài nguyên Môi trường có Tờ trình số 8724/TTr-STNMT-QLĐ về thu hồi hủy bỏ Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30/07/2009 và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04/04/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Kiến nghị:

Công ty Quảng trường Quốc tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận cho Công ty được tiếp tục triển khai dự án cao ốc văn phòng – khách sạn – thương mại – dịch vụ do khu đất có nguồn gốc do công ty tự bồi thường.

19. Công ty TNHH Madison đề nghị xem xét chấp thuận giao chỉ định quyền sử dụng đất tại dự án Khu phức hợp thương mại – dịch vụ, khách sạn, văn phòng, officetel, căn hộ tại số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1:

Về thủ tục đầu tư xây dựng:

– Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định 5876 cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng đất tại số 15 Thi Sách từ đất thương mại – dịch vụ sang xây dựng Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, officetel, căn hộ; hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đến nay, giá trị quyền sử dụng đất chưa được phê duyệt và Công ty chưa thể nộp tiền sử dụng đất.

– Ngày 13/06/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Bản án số 346/2019/HS-PT.

Kiến nghị:

Công ty TNHH Madison đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận giao chỉ định quyền sử dụng đất tại số 15 Thi Sách cho Công ty nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các khách hàng đã tham gia đặt cọc mua sản phẩm dự án./.

(Theo Doanh Nghiệp Tiếp Thị)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: