Saigon One Tower chính thức hồi sinh ?!

# **”Xác khô” Saigon One Tower chính thức hồi sinh! **

Toà tháp thi gan cùng tuế nguyệt này sẽ có 1 chiếc áo mới đẹp hơn và cả 1 cái tên mới là IFC Saigon One nữa

Công ty đứng sau việc hồi sinh này là Vivaland, 1 cái tên hoàn toàn mới được thành lập vào năm 2020. Hiện tại toà tháp đang được công nhân tháo bỏ lớp kính cũ và thay vào lớp kính mới.

(Theo Lưu Văn Phong)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: