Phong thuỷ trong Bất Động Sản

☯️Phong thủy Bát trạch được chia thành 8 phi cung:☯️

✡Người thuộc Đông tứ mệnh gồm các cung Khảm, Chấn, Tốn, Ly và tương ứng đối với 4 cung này hợp đối với mẫu Đông tứ trạch. Được coi là những hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.

✡Các phi cung còn lại thuộc hướng Tây tứ mệnh. Tương ứng đối với 4 cung này được coi là những hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Chính Tây và thích hợp so với người thuộc Tây tứ mệnh.

Đông tứ trạch gồm các hướng nào ?

️Quẻ Chấn – hướng Đông.

️Quẻ Tốn – hướng Đông nam.

️Quẻ Ly – hướng Nam.

️Quẻ Khảm – hướng Bắc.

Tây tứ trạch gồm các hướng nào ?

️Quẻ Càn – hướng Tây bắc .

️Quẻ Khôn – hướng Tây nam .

️Quẻ Cấn – hướng Đông bắc .

️Quẻ Đoài – hướng Tây .

✅Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch . Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt . Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu – hung hại .

(Theo Nguyễn Hoàng)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: