Người dân chung cư cũ ở Hà Nội sống ở đâu trong khi chung cư được cải tạo ?!

Hà Nội đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện cải tạo chung cư cũ. Trong đó có đề cập về việc tạo lập quỹ nhà ở tạm thời (tạm cư).

Theo đó, việc bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu trong thời gian thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư phải được xác định rõ trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhà ở tạm thời tuân thủ quy định tại Điều 23 Nghị định 69 của Chính phủ.

Theo đó, việc bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu trong thời gian thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư phải được xác định rõ trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhà ở tạm thời tuân thủ quy định tại Điều 23 Nghị định 69 của Chính phủ.

Đồng thời, Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát các quỹ đất có khả năng đầu tư trên địa bàn Thành phố để làm quỹ nhà ở tạm thời; mua nhà ở thương mại làm nhà ở tạm thời; tuân thủ các hình thức tạo lập nhà ở tạm thời theo quy định tại Nghị định 69.

Theo thống kê đến năm 2020, trên địa bàn TP có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ – nhiều nhất cả nước. Đến nay con số này vẫn đang được tiếp tục rà soát, cập nhật và có thể tăng lên.

Các nhà chung cư cũ này chủ yếu tập trung ở các quận nội thành, quy mô thường từ 2 đến 6 tầng, ngoài ra còn có một số chung cư đơn lẻ phân bố rải rác trên địa bàn các quận trung tâm.

Theo UBND TP Hà Nội, hầu hết nhà chung cũ này đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân. Do vậy cần thiết phải kiểm định, đồng thời có kế hoạch đầu tư xây dựng lại.

(Theo: Dân Chung Cư)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: