Miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất trong trường hợp nào ?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT ?

Các trường hợp được miễn thuế TNCN khi bán nhà, đất bao gồm:

(1) Bán nhà, đất giữa:

– Vợ với chồng;

– Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

– Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

– Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

– Bố vợ, mẹ vợ với con rể;

– Ông nội, bà nội với cháu nội;

– Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

– Anh chị em ruột với nhau.

Ngoài ra, bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

(2) Bán nhà, đất trong trường hợp người bán nhà, đất chỉ có duy nhất một nhà ở, QSDĐ ở tại Việt Nam. Trong đó, cá nhân bán nhà, đất nêu trên phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

– Thứ nhất, chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.

– Thứ hai, có quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày (nửa năm trở lên).

– Thứ ba, chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, QSDĐ ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

II. Trường hợp thứ 2: Không bị truy thu thuế thu nhập bán BĐS khi hết thời hiệu truy thu (5 năm) nhưng trường hợp này lo ngay ngáy, ngủ không yên vì trốn thuế giá trị cao dễ bị truy thu, phạt tối đa 4,5 tỷ; có thể bóc lịch 7 năm.

(Theo Nguyễn Đức Hoạt)

Chia sẻ để ACE tham khảo thêm!

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: