Lâm Đồng xây dựng 13500 căn nhà ở thương mại trong vòng 5 năm tới

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm.

Theo đó, tỉnh này đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 27,1m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 9m2 sàn/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở đến năm 2025 là hơn 37,4 triệu m2, tăng gần 5,2 triệu m2.

Trong đó, nhà ở thương mại có gần 1,1 triệu m2 sàn, tương đương 13.523 căn; nhà ở xã hội dự kiến khoảng 134.000m2 sàn tương đương hơn 2.000 căn; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khoảng 3,9 triệu m2 sàn tương ứng 55.948 căn.

Ba địa phương có số lượng nhà ở thương mại xây dựng nhiều nhất gồm: TP. Đà Lạt (3.192 căn); huyện Đức Trọng (2.028 căn); TP. Bảo Lộc (2.218 căn); huyện Di Linh 1.352 căn, huyện Bảo Lâm và Lâm Hà cùng 1.082 căn, huyện Lạc Dương 541 căn, các huyện còn lại cùng có khoảng 406 căn nhà ở thương mại.

Theo kế hoạch được phê duyệt, Lâm Đồng dự kiến cần tổng nguồn vốn gần 49.400 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại hơn 13.500 tỷ đồng; nhà ở xã hội 1.231 tỷ đồng; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hơn 34.200 tỷ đồng…

(Theo Cafeland)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: