Danh mục các dự án sắp triển khai tại Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

30 triệu/m²

Nghỉ dưỡng

Tổng quan

Diện tích: 230 ha

Giới thiệu dự án Danh mục các dự án sắp triển khai tại Phú Quốc

Mặt bằng dự án Danh mục các dự án sắp triển khai tại Phú Quốc

Tiện ích dự án Danh mục các dự án sắp triển khai tại Phú Quốc

Giá bán dự án Danh mục các dự án sắp triển khai tại Phú Quốc

Ước tính khoản vay

đ
%
đ
đ
%

Kết quả ước tính này chỉ dùng cho mục đích tham khảo.

Xem kết quả
Tổng số tiền bạn cần trả

3.64 tỷ

Thanh toán tháng đầu

35.625.000 đ

Vốn tự có (41.3%) 1.500.000.000 đ
Gốc cần trả (41.3%) 1.500.000.000 đ
Lãi cần trả (17.5%) 637.500.000 đ