𝐃𝐫. 𝐋𝐄 𝐗𝐔𝐀𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐀: 𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄𝐃 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐁𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐍𝐆-𝐓𝐄𝐑𝐌 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘

TS. LÊ XUÂN NGHĨA: BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU CÓ NHIỀU CƠ HỘI TRONG DÀI HẠN

Có dịp sống tại Mỹ và nghiên cứu về bất động sản hàng hiệu, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển kinh doanh, đã có những nhận xét tích cực về xu hướng mô hình này trong buổi tọa đàm “Nhận diện Xu hướng và Tiềm năng phát triển Bất động sản hàng hiệu” vào đầu tháng 10 vừa qua.

Ông đánh giá thị trường Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển phân khúc bất động sản hàng hiệu, và cũng chỉ rõ phương hướng phát triển: “Chủ dự án nên chọn khu bất động sản trong trung tâm thành phố và bổ sung thêm nhiều phòng chức năng khác như phòng đọc sách, phòng hòa nhạc, phòng giải trí cao cấp…

Muốn thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì có thể nghĩ đến việc phát triển tại các khu vực khác. Tôi cho rằng nhìn chung với bất động sản hàng hiệu, trong ngắn hạn có một số thách thức nhỏ nhưng trong dài hạn chủ yếu là cơ hội”.

Grand Marina Saigon – dự án bất động sản hàng hiệu được bảo chứng bởi thương hiệu Marriott và JW Marriott mang đến nhiều đẳng cấp tiện ích và dịch vụ đặc quyền đạt tiêu chuẩn cao nhất để mang đến cho các chủ nhân một cuộc sống vượt tầm so sánh.

——————————-

Điện thoại: 090 123 16 79

Địa chỉ nhà mẫu: Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Địa chỉ dự án: Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

#GrandMarinaSaigon #Masterisehomes #brandedresidences #batdongsanhanghieu #JWMarriott #Marriott

𝐃𝐫. 𝐋𝐄 𝐗𝐔𝐀𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐀: 𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄𝐃 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐁𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐍𝐆-𝐓𝐄𝐑𝐌 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘

Having the time to live in the US and study branded residences, Dr. Le Xuan Nghia, director of the Institute of Business Research and Development, made positive comments about this development model during the seminar “Identifying Trends and Potential for Brand Residences” in early October.

According to him, Vietnam’s branded residences segment has the potential to grow. Moreover, he indicated the development direction. “Project owners should choose a real estate area in the city center, create many amenities and facilities such as library room, concert hall or high-quality entertainment area, etc.

And to attract more foreign direct investment (FDI), we might think of developing in other areas. Speaking of branded residences, there are some challenges in the short term, but there is most potential in the long term”, he said.

Grand Marina Saigon is a unique branded residence endorsed by the Marriott and JW Marriott, offering a wide range of amenities and exclusive services with the highest standard.

——————————-

Sales Gallery: No. 2 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project address: No. 2 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: