# BĐS ĐI ĐÔI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG?

Sự thay đổi của hệ thống đường sắt Trung Quốc từ năm 2008 đến năm 2018 đã thể hiện sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Trung Quốc trong thập kỉ vừa qua. Đi kèm với sự phát triển cơ sở hạ tầng là giá BĐS tăng phi mã trong thời gian qua.

Việt Nam cũng bắt đầu đẩy mạnh đầu tư công, xậy dựng cơ sở hạ tầng, liệu giá BĐS có tăng mạnh như Trung Quốc hay không?

(Theo Lưu Trọng Hiếu)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: